Strandregels
Steun ons! Word sponsor of donateur!
Ik wil steunen

Strandregels

Het strand is een recreatiegebied waar veel mensen gebruik van willen maken. Om dat in goede banen te leiden zijn een aantal gebruiksregels onmisbaar. Ze zijn niet bedacht om recreanten het leven zuur te maken. Ze bieden juist een grote groep gebruikers de mogelijkheid om ongestoord van een veilig en schoon strand gebruik te maken. Bij elke duinovergang staan informatieborden waar o.a. onderstaande regels op staan.NB: Aan de informatie en regels op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Vlaggen

 
De oranje windzak: U mag baden en zwemmen. Het gebruik van drijvende voorwerpen (rubberbootjes, luchtbedden, zwembanden) is verboden vanwege het risico op afdrijven.


De gele vlag: Het is gevaarlijk om te baden of te zwemmen. Meestal heeft dit te maken met het weer. Drijvende voorwerpen zijn verboden. 


De rode vlag: Het is verboden te baden of te zwemmen. 


De rood-gele vlaggen: Het gebied tussen de twee vlaggen is een bewaakte badzone. Strandwachten houden binnen deze zone toezicht. Watersport is in deze zone verboden.


De reddingsbrigade vlag: Reddingspost en EHBO-post zijn geopend.


De Blauwe Vlag: Het keurmerk van een schoon en veilig strand. 

Mochten er geen vlaggen aanwezig zijn, houd er dan rekening mee dat de zee nooit helemaal te vertrouwen is! In zee gaan op drijvende voorwerpen zoals luchtbedden, rubberboten, luchtbanden en dergelijke is altijd onverstandig en gevaarlijk. Het is bij een aflandige wind zeker niet toegestaan. Doet u het toch dan zullen onze lifeguards u terugfluiten.
 

Bewaakte strandgedeelten Gemeente Goeree-Overflakkee, Ouddorp:

Paal 10,00 - 11,50 (strand Noord en strand ‘t Flaauwe Werk)
Paal 21,00 - 22,00 (strand De Brouw aan de Brouwersdam-zeezijde)

Meer informatie over het bewaakte strand kunt u vinden onder Taken van de lifeguard.
 

Vliegers

Grote bestuurbare vliegers, buggy's en dergelijke (met twee of meer stuurlijnen) vormen een gevaar voor strandbezoekers. De vliegers zijn zwaar en kunnen met hoge snelheid 'noodlandingen' maken. Wie getroffen wordt door zo'n projectiel kan zware verwondingen oplopen. Op de drukste plaatsen langs ons strand is het gebruik van deze vliegers absoluut verboden. Nabij de Brouw op de Brouwersdam (ter hoogte van Center Parcs Port Zelande) en bij strandpaviljoen de Vuurtoren heeft u een groot "vlieger"strand ter beschikking. Let wel op de juiste zoneringen aangegeven door de gemeente en denk altijd aan de veiligheid van uzelf en anderen!  

Honden

Op de stranden bij onze beide reddingsposten zijn in de zomermaanden honden overdag niet toegestaan. Er zijn strandvakken waar honden aangelijnd in de periode vanaf 1 mei tot 1 oktober tussen 9.00-19.00 uur wel zijn toegestaan, namelijk tussen de strand-/kilometerpalen 11.50 en 21. Zie ook de plattegrond onderaan deze pagina.

Paarden 

Paarden zijn van 1 mei tot 1 oktober tussen 09:00 en 19:00 uur niet toegestaan op alle stranden, uitgezonderd paarden in gebruik bij de politie.

Vaartuigen  

Langs onze kust is in de afgelopen jaren een toenemend gebruik van snelle vaartuigen, zoals waterscooters, jetski's enzovoorts. Deze zijn voor zwemmers een gevaar en een bron van ergernis. Langs onze stranden geldt voor deze vaartuigen een verbod: vanaf het strand tot 100 meter in zee is het niet toegestaan deze te gebruiken. Dit betekent dus ook dat het verboden is om vanaf het strand 100 meter de zee op te varen, oftewel een lanceerverbod.

Extreme sporten  

Voor extreme sporten zoals windsurfing, kitesurfing, skin-boarding en hydro-discs e.d. zijn aparte zones aangewezen door de gemeente Goeree-Overflakkee. Kijk goed op de informatieborden van de gemeente waar het wel en niet is toegestaan. Op de Brouwersdam is er ter hoogte van strandpaviljoen Brouw richting de werkhaven een speciaal gebied aangewezen voor baders en zwemmers. Deze zone is aangeduid met gele tonnen. Het is in dit gebied niet toegestaan bovenstaande extreme sporten uit te voeren. Bij overtreding van deze regels kan er verbaliserend worden opgetreden.

Gemotoriseerde voertuigen

Auto's, 4wheeldrive terreinvoertuigen, tractoren, motorfietsen, brommers enz. zijn verboden op het strand en in de duinpaden. Uitzondering vormen vergunninghouders zoals reddingsbrigade, politie en andere instanties die op en in de nabijheid van het strand hun werk uitvoeren. Uiteraard gebruiken ze hun voertuigen alleen indien dit noodzakelijk is, om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Naaktrecreatie

Naaktrecreatie is op alle bewaakte strandgedeelten verboden.

Fietsen  

Fietsen op het strand is in het zomerseizoen niet toegestaan tussen 09.00 en 19.00 uur. Op een druk strand vormen fietsers een gevaar voor de strandgangers.  

Overige regels

  • Het is verboden de duinen te betreden. Het is namelijk een zeewering, waterwin- en broedgebied!
  • Denk aan uw buren: geen luide muziek, niet schelden of ruzie maken. Bezorg elkaar geen overlast maar maak er een gezellige stranddag van!
  • Het is zeer gevaarlijk om diepe kuilen te graven op de stranden en in de nabijheid van het duingebied. De kuilen kunnen namelijk instorten met alle gevolgen van dien.
  • Houd rekening met het snel opkomende water. Als u zich op een zandbank bevindt, breng dan uzelf, uw kinderen en eventuele andere strandbezoekers tijdig in veiligheid. Er ontstaan namelijk zeer sterke stromingen rondom de banken. Let ook tijdens het zwemmen en baden zeer goed op met stromingen en houd rekening met grote golven die tegen de banken slaan.
  • Wees voorzichtig bij strekdammen en ga er niet zwemmen. Rondom deze dammen kunnen levensgevaarlijke neerstromen ontstaan.
  • Er mogen zonder vergunning van de gemeente Goeree-Overflakkee geen kampvuren worden aangestoken op de stranden. Wees ook zeer voorzichtig met het weggooien van een sigaret in de buurt van de duinen. 's Zomers kunnen er gemakkelijk duinbranden ontstaan in de kurkdroge duingebieden.
  • Het is van 21:00 uur tot 06:00 uur verboden om illegaal te kamperen/overnachten op de stranden. De politie treedt hierbij verbaliserend op met flinke boetes.
  • Laat na uw strandbezoek uw afval niet achter, maar deponeer het in de daarvoor aanwezige afvalbakken of neem het mee naar huis.  

Het strand rondom Ouddorp

De omgeving van Ouddorp kent 17 kilometer strand. Om u optimaal van uw vakantie of weekend te laten genieten is het strand in diverse zones verdeeld. Familiestranden vindt u op strand Noord en het Flaauwe werk en strand De Vuurtoren nabij Ouddorp. Voor meer rust kiest u strand de Vrijheid tussen de vuurtoren en de Brouwersdam-zeezijde. Voor een strand met zeer veel jong publiek gaat u naar De Brouw aan de Brouwersdam-zeezijde.