Steun ons! Word sponsor of donateur!
Ik wil steunen

Vertrouwenspersonen

Binnen de Ouddorpse Reddingsbrigade streven we naar een klimaat waarbij elk lid, ongeacht rangen of standen, zich veilig kan voelen bij onze vereniging. Ondanks alle regels en de VOG kunnen incidenten nooit volledig uitgesloten worden. Daarom zijn er verschillende manieren om incidenten te melden.
 1. Via de vertrouwenspersoon van de Ouddorpse Reddingsbrigade;
  Deze vertrouwenspersonen zijn twee, bij de algemene ledenvergadering gekozen, personen. Een mannelijk en een vrouwelijk lid. De vertrouwenspersonen zijn geen lid van het (dagelijks)bestuur. De vertrouwenspersoon onderzoekt incidenten en meldt deze (geanonimiseerd) bij het bestuur die een passende actie zal ondernemen na eventueel overleg met Reddingsbrigades Nederland of NOC*NSF

  De vertrouwenspersonen voor 2023 zijn:
  Jeroen Seesink
  Irene Grinwis
   
 2. Beschikbaarheid van een landelijk telefonisch meldpunt bij NOC*NSF: De Ouddorpse Reddingsbrigade streeft naar een klimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Wij vinden het belangrijk dat zowel de ouder(s), verzorger(s) en leden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen. Om dit mogelijk te maken is het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF beschikbaar. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.watisjouwgrens.nl . Men kan hier vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen. Het Vertrouwenspunt Sport is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@ouddorpsereddingsbrigade.nl