WELKOM OP DE SITE VAN DE OUDDORPSE REDDINGSBRIGADE
Oversteekplaatsen over slib op stranden Ouddorp Afdrukken E-mail

Als gevolg van een natuurlijk proces ligt er dit jaar opnieuw een laag slib in het zwin of de getijdengeul die grenst aan enkele drukbezochte delen van het strand in Ouddorp. Het slib is niet vervuild. Strandbezoekers ondervinden echter hinder van het slib. Het verwijderen van het slib is niet mogelijk. In overleg met de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat begint de gemeente Goedereede daarom op maandag 4 juni met de aanleg van een viertal oversteekplaatsen.Al enkele jaren vindt slibafzet plaats op wisselende plaatsen langs de stranden van Ouddorp. Omdat het slib niet te verwijderen is, legt de gemeente Goedereede een viertal oversteekplaatsen aan. De oversteekplaatsen worden circa 30 meter breed en 50 centimeter hoog. Ze vormen een pad vanaf het strand over het slib naar de vloedlijn. De oversteekplaatsen worden gemarkeerd met vlaggenmasten.

De werkzaamheden starten met de aanleg van een oversteekplaats bij strandovergang Westerduinpad. Daarna komen er oversteekplaatsen bij de strandovergangen Flaauwe Werk, Oosterduinpad en Langedijk. De werkzaamheden starten op maandag 4 juni. De werkzaamheden moeten vóór aanvang van de zomervakantie zijn afgerond. Omdat de voortgang van het werk mede afhankelijk is van het weer, is een exacte planning niet aan te geven. Tijdens de vakantieperiode zal de gemeente de oversteekplaatsen zo nodig onderhouden. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat het slib niet verontreinigd is. Wel kan de sliblaag nog steeds lastige situaties opleveren. De Ouddorpse Reddingsbrigade houdt de badgasten die in de directe omgeving van het slib hun strandvertier zoeken daarom extra goed in de gaten. Hoewel de voortdurende aanwas van het slib een natuurverschijnsel is, betreurt de gemeente de overlast die er door ontstaat. 

Bron: www.goedereede.nl


 

Laatst geupdate op ( zaterdag 02 juni 2012 )