WELKOM OP DE SITE VAN DE OUDDORPSE REDDINGSBRIGADE
Rooster Afdrukken E-mail
 
Taken Strandwacht Afdrukken E-mail

Taakstelling

De Ouddorpse Reddingsbrigade (ORB) is aangesloten bij Reddingbrigades Nederland (KNBRD) en heeft ten doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.

Dit wordt gedaan d.m.v.:
- geven van voorlichting, adviezen en demonstraties
- organiseren van opleidingen
- structurele bewaking van het strand van Ouddorp tijdens de zomermaanden
- incidentele bewaking van evenementen

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor een ieder in bezit van zwemdiploma's A en B, en geven wij de voorkeur aan mensen met een minimum leeftijd van 16 jaar.

Structurele bewaking
Het bewaakt gebied betreft 2 stukken badstrand binnen de Gemeente Goeree Overflakkee , namelijk het strand aan het Slijkgat t.h.v. het Flaauwe Werk van strandpaal 10.00 tot 11.50 en het Noordzeestrand aan de Brouwersdam van strandpaal 21.00 tot 22.00.

(strandpaal 10.00 tot 11.50 betreft de volgende strandopgangen, 3 - Oosterduinpad bij paviljoen de Zeester, 4 - Westerduinpad bij paviljoen paal 10, 5 - Flaauwe Werk bij paviljoen Seaside en 6 - Westerweg)

(strandpaal 21.00 tot 22.00, betreft het gebied van snackbar California aan het begin van de duintjes, 14 - Brouwersdam duinpad en 15 - Brouwersdam De Kous bij het gelijknamig paviljoen).

De strandreddingposten staan bij strandopgangen Westerduinpad en De Kous.

De taak in de zomermaanden is eigenlijk nog ruimer dan reeds aangegeven. Het zorg dragen voor de veiligheid van mens en dier in het te bewaken gebied en verlenen van incidentele hulp hierbuiten.
Dit wordt gedaan door preventief toezicht te houden d.m.v. uitkijkposten en patrouillegang (lopend, rijdend en varend). De hiervoor gebruikte middelen zijn te vinden onder materieel en materiaal.

Toezicht houdt in het kort in:
observeren - van strandbezoekers, baders, zwemmers en watersporters
- van optredende risico's m.b.t. weer, wind, golven, getij en bodemstructuur
informeren - plaatsen van info borden en waarschuwingsvlaggen
- gevraagd en ongevraagd geven van adviezen t.a.v. veiligheid van recreanten
corrigeren - recreanten aanspreken op gevaarlijk en verboden gedrag
(gebruik drijvende hulpmiddelen, graven van diepe kuilen, gebruik van
meerlijns-vliegers, loslopende honden e.d.)

Verder indien noodzakelijk opsporing, redding van drenkelingen en eerste hulpverlening aan slachtoffers en informeren van en overdragen aan professionele hulpverlening.
Ook wordt nog het zoeken en/of opvang van kwijt gelopen kinderen uitgevoerd. (vraagteken vlag)

Incidentele bewaking
Een aantal malen per jaar wordt er op verzoek bewaking van evenementen uitgevoerd met de vaar- en voertuigen van de reddingsbrigade.
Men moet dan denken aan wandeltochten en hardloopwedstrijden op het strand, kite- en windsurfwedstrijden aan bijv. de Brouwersdam, zwem- en zeilwedstrijden op Grevelingen en Haringvliet, Vlaggetjesdag Stellendam enz.

Materieel en materiaal
Voor het uitvoeren van de taken beschikt de vereniging over een aantal gebouwen. Een permanente bewakings- en eerste hulppost aan het Westerduinpad aan strand Flaauwe Werk, die tevens gebruikt wordt als lesruimte en clubgebouw, Een semi-permanente bewakings- en eerstehulppost aan strandopgang De Kous aan de Brouwersdam. Tot slot een grote opslagloods voor het materieel aan de Westerweg.
Het wagenpark bestaat uit 3 voertuigen, namelijk 2 jeeps en een 4WD Yamaha Rhino Quad. Het varend materieel betreft een vlet, 2 snelle boten en 2 Rescue Water Scooters met 'sled'(slede).
Voor het reddingwerk beschikt de vereniging verder over divers klein materiaal zoals rescuecans, reddingslijn, -tuigjes en -klossen en rescue-boards(soort surfplank).

Laatst geupdate op ( vrijdag 16 mei 2014 )